Powołanie nowego zarządu

Zgromadzenie Fundatorów na posiedzeniu w dniu 13 sierpnia 2013 roku powołało nowy Zarząd Fundacji, w składzie:
Wojciech Kucharski – Prezes Fundacji,
Andrzej Ruszczyński – Wiceprezes Zarządu,
Franciszek Kucharski – Członek Zarządu