Rocznica 10-lecia

Dnia 31 maja 2014 roku Fundacja im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – JOW obchodziła 10-lecie swojego istnienia. Zarząd Fundacji postanowił uczcić ten Jubileusz skromnymi obchodami w kręgu osób bezpośrednio związanych z Fundacją.
Symboliczne uroczystości odbyły się w sobotę, 7 czerwca 2014 roku.
Obchody rozpoczęły się o godz. 12:00 na Powązkach Wojskowych przy grobie śp. Mariusza Wisa, uhonorowaniem założyciela i pierwszego Prezesa Fundacji w 1 rocznicę jego śmierci, gdzie na płycie grobu została umieszczona upamiętniająca plakieta oraz złożono kwiaty.
Następnie, w ramach dalszego ciągu obchodów Jubileuszu odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich Organów Fundacji oraz uroczysty obiad.
W imieniu Zarządu Fundacji

Wojciech Kucharski – Prezes