madison

madison

*Urodził się 16 marca 1751 w Port Conoway w stanie Virginia. Żonaty z Dorothea Todd. Z zawodu – adwokat. Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki dwóch kadencji (1807-1814). Zwolennik Partii Demokratyczno-Republikańskiej. Wiek w chwili elekcji – 57 lat. Zmarł 28 czerwca 1836.

James Madison jest obecnie uznawany jako Ojciec Konstytucji Stanów Zjednoczonych („Father of the Constitution”) uchwalonej w Filadelfii 17.09.1787 roku. Podczas jej konstruowania uważano go za głównego autora („from a spirit of industry and application the best-informed men on any point debate”). Konstytucja wprowadzała po raz pierwszy we współczesnym świecie Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

James Madison był niekwestionowanym liderem tworzenia się amerykańskiej myśli politycznej. Model polityczny, który powstał w Stanach Zjednoczonych jest często nazywany „Madisonian model”, którego główną zasadą jest, że każda z władz ma kompetencje nie tylko w swojej „macierzystej” dziedzinie, ale także w innych (tzw. system „check and balance”). Zgodnie z regułą umowy społecznej władza nadawana jest przez lud, na podstawie powszechnej umowy. Suweren może ingerować w życie obywateli tylko w takim stopniu, w jakim obywatele mu na to zezwolą. Zasada ta jest fundamentem amerykańskiego ustroju.

James Madison był wybitnym strategiem politycznym. Za jego rządów doszło do ostatniej wojny z Anglią (1812-1814) zakończonej sukcesem Amerykanów. Utwierdziła się niepodległość Stanów Zjednoczonych. Uznawany jest za jednego z pięciu Ojców Założycieli Stanów Zjednoczonych. Czterech z nich, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson i James Madison zostali wybrani prezydentami USA, jeden, Benjamin Franklin, zasłynął jako naukowiec. Ta niewielka garstka wybitnie mądrych i rozsądnych politycznie ludzi, potrafiła nie tylko przewidywać zagrożenia przyszłości, ale i skutecznie działać. Ich autorytetu nikt nie próbuje dziś nawet podważyć, gdyż bez tych światłych umysłów Stany Zjednoczone zapewne by nie powstały. Nie do przecenienia w tworzeniu demokratycznego ładu oraz demokratycznych norm życia Amerykanów były zasługi jednego człowieka – Jamesa Madisona – patrona naszej Fundacji.

*opracowano na postawie artykułu Andrzeja Balickiego „Korzenie wolności i równości w demokracji amerykańskiej” oraz strony http://zsl.klucz.pl