Warning: getimagesize(/home/users/sawi/public_html/strony/madison/new2/wp-content/uploadshttps://madison.org.pl/wp-content/uploads/2006/01/016.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/users/sawi/public_html/strony/madison/new2/wp-content/themes/Total/framework/classes/image-resize.php on line 121

II Seminarium Parlamentarne

II Seminarium Parlamentarne JOW
25 I 2006 w Warszawie

Udział ze strony parlamentu wzięli posłowie:
Andrzej Czerwiński, Tomasz Głogowski, Arkadiusz Litwiński, Damian Raczkowski, Ireneusz Raś

Program zrealizowany:
16.10 – Otwarcie, prezentacja Ruchu Obywatelskiego JOW – A.Czachor
Sesja wykładowa – przewodniczył Marek Frankiewicz
Prof. Witold Kieżun –
Sprawnościowy dobór kadr kierowniczych
Prof. Tomasz Kaźmierski –
Diabeł tkwi w szczegółach – brytyjska ordynacja wyborcza.
17.30 – Dyskusja

Ze względu na konieczność odjazdu posłów o godz. 17.40 nie doszło do prezentacji 2 projektów korekty ordynacji wyborczej do kształtu JOW:
„JOW 2005 z definicją pojęć” – opr. A.Czachor
„Głosowanie na listy ale w 460 JOW” – opr. A.Czachor i M.Wis.
Za ok. 2 tygodnie, z inicjatywy posłów, temat zostanie podjęty ponownie.

Elementy wykładów:

W.Kieżun

Ma miejsce ogromy deficyt intelektualny kadr kierowniczych w Polsce.

Tymczasem istnieje metoda skutecznego doboru ludzi na takie stanowiska. Jest ona ostatnio stosowana przez odp. komisję Premiera RP, w procesie kompletowania kandydatów na stanowiska wojewodów. Profesor podkreślił szczególną rolę poparcia kandydatury przez lokalne autorytety moralne.

T.Kaźmierski

Przypomniał, że główne cechy demokracji to wyłączność parlamentu w funkcji prawodawczej i separacja władz. W Polsce ma miejsce odejście od zasady wyłączności – p. Art. 87 Konstytucji – umożliwiający tworzenie prawa na drodze rozporządzenia ministra.

W każdym z 652 okręgów wyborczych W. Brytanii za przebieg wyborów i ogłoszenie wyników odpowiada jedna osoba – komisarz wyborczy.

Kandydat zgłasza swą kandydaturę sam, przedstawiając pisemne poparcie 10 osób i po wpłaceniu kaucji 500 BP.

Akt umieszczania kart do głosowania w urnie wyborczej jest stale obserwowany przez co najmniej 2 osoby.

Opieczętowane urny z obwodów są przywożone do okręgowej komisji wyborczej i tu opróżniane w dużej sali o dobrej widoczności Glosy liczą osoby wskazane przez kandydatów.

Kandydaci i wyborcy mogą być obecni przy liczeniu głosów.

Dyskusja:

A.Czerwiński

Dziś w klubie PO nastąpią istotne rozstrzygnięcia, dot. m.in. tematu „ordynacja wyborcza”. Uważa za celowe zorganizowanie ogólnopolskie konferencji JOW w Sejmie. Należy centrum dyskusji przenieść na pytanie: jak to wdrożyć? Liczy na współprace ekspertów Ruchu Obywatelskiego JOW w tym dziele.

M.Wis

zapewnia o posiadaniu przez Ruch niezbędnej ekspertyzy i o chęci współpracy.

D.Raś

Obecni tu posłowie PO stanowią „konwent juniorów” swojej partii. Należy wystąpić z projektem wyeliminowani z Konstytucji słowa „proporcjonalne” w Art. 96. – to zapewni dobrą publiczną debatę wokół tego tematu.

D.Raczkowski

wy ludzie JOW możecie od nas wręcz żądać zajęcia się to sprawą, ze względu na wynik referendum.

A.Czachor

czy jesteście gotowi do zawiązania zrębu parlamentarnego zespołu JOW, który zajmie się „przygotowaniem argumentów i aktów legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia wyborów większościowych do Sejmu w systemie JOW?”

A.Czerwiński

to wymaga opracowania właściwej formuły – wrócimy do tej sprawy później, za ok. 2 tygodnie. Będziemy z wami w kontakcie.

Spotkanie zakończyło się zbiorową fotografią zebranych, zrobioną przez p. Marcina Węca. Udział warszawskich członków Ruchu JOW i sympatyków w spotkaniu był tym razem szczątkowy – oprócz osób wyżej wymienionych udział wzięli p.p. K.Łukowski , G.Kostrzewa-Zorbas i W.Korcz. Trzy osoby zawiadomiły o niemożności przybycia. Pozwolę tu sobie na zgryźliwy komentarz – im lepiej nam idzie, tym mniej się staramy.

Zebrał A.Czachor, 26 I 2006