I Seminarium Parlamentarne

I Seminarium Parlamentarne Odwoływalność - jak to jest w Kanadzie? I Seminarium Parlamentarne JOW 6 XII 05, WIM PW, ul. Wołoska 141 Udział wzięło 19 osób, w tym 6 posłów do Sejmu. Słowo powitania: W imieniu Ruchu Obywatelskiego n/rz JOW…

Read More