Ogólnopolska Konferencja – jaka ordynacja w IV RP? Sejm – Sala Kolumnowa

  • „Silny Sejm niezbędny Polsce w „Europie Ojczyzn”
  • Prakseologia wyboru elit władzy -dekalog obywatelski
  • „50/50” czy „3 x 1”- niemiecki czy brytyjski model nowej ordynacji
  • Czy i jak udoskonalać partie polityczne?
  • Ordynacja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości
  • Samorząd lokalny, dobro wspólne a ordynacja wyborcza
  • Jednomandatowa samorządność w Krakowie