Fundacja im J. Madisona jest zarejestrowaną Organizacją Pożytku Publicznego – pozarządową instytucją, której geneza wywodzi się z Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych http://www.jow.pl. Na ogólnopolskim zjeździe tego Ruchu, który miał miejsce we Włocławku 27 marca 2004 roku, Mariusz Wis zadeklarował podjęcie działań mających na celu założenie fundacji, jako podmiotu wspierającego Ruch, szczególnie w aspekcie nowych możliwości i uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003 roku (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.). Realizując przyjęte cele powołano Fundację im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze, która została w dniu 31.05.2004 roku zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 208835.

Do jej powstania walnie przyczynili się aktywni działacze Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW – prof. dr hab. Andrzej Czachor – fizyk jądrowy, gen. dyw. na emeryturze dr Tadeusz Jauer, Paweł Kawarski – prawnik, Mariusz Wis – przedsiębiorca, jak też inni – Wojciech Kucharski, Andrzej Ruszczyński i Krzysztof Jankowski, którzy swoim zapałem i zaangażowaniem doprowadzili do osiągnięcia celu.

Sama nazwa Fundacji, już w dużej mierze, odzwierciedla obszar jej działania, obejmujący rozwój demokracji w oparciu o jej najtrwalszy fundament, czyli Jednomandatowe Okręgi Wyborcze (JOW).

Dnia 31.01.2005 roku Krajowy Rejestr Sądowy zaakceptował jej dotychczasową działalność i wpisał Fundację im. J. Madisona do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego (patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości http://opp.ms.gov.pl). Otworzyło to nowe możliwości, jak i ustawowe szczególne uprawnienia.

Opracowane programy działania Fundacji, dzięki ofiarności naszych darczyńców, będą mogły przyjąć realne kształty i znacząco przyspieszyć osiągnięcie fundamentalnego celu Ruchu, jakim jest uchwalenie przez Sejm RP większościowej ordynacji opartej o jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach posłów do Sejmu.