PROGRAMY FUNDACJI IM. J. MADISONA

 1. Sfera edukacyjno – oświatowa, opiera się na następujących Programach:
 • Program „JOW na lekcji WOS”;

– lekcje edukacyjne o JOW w gimnazjach i liceach;

  • Program „Student a JOW”;

– panele edukacyjno-dyskusyjne w środowisku akademickim,

– prelekcje i dyskusje w różnych środowiskach.

 • Program „Kluby Madisona”;

– stałe miejsca dyskusyjne, (wybrane puby, kawiarnie etc.) o stałych porach.

2. Sfera informacyjno – wydawnicza, opiera się na następujących Programach:

 • Program „Propaganda JOW”;

– opracowanie i kolportaż materiałów propagandowo- informacyjnych na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych.

 • Program „Debata o JOW”

– organizacje spotkań, konferencji, dyskusji, debat, sesji, wywiadów itp.

 • Program „Książka o JOW”

– wspieranie / sponsorowanie wydania książki o JOW

3. Sfera badań społecznych, opiera się na następujących Programach:

 • Program „Przed referendum o JOW ?” (Czy już referendum ?);

– badanie opinii publicznej w aspekcie wiedzy o JOW;

 • Program „Poseł a JOW”;

– badanie wiedzy o JOW wśród posłów i senatorów.

4. Sfera legislacyjna i prac naukowych, opiera się na następujących Programach:

 • Program „Kodeks wyborczy – zmiana”;

– stworzenie projektu Ustawy “o zmianie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy” , opartej na fundamencie JOW.

 • Program „Magister a JOW”;

– konkurs prac magisterskich o JOW.

 • Program „Doktor a JOW”;

– wspieranie i publikacja rozpraw doktorskich o JOW.

5. Sfera aktywności obywatelskiej

 • Program „Referendum o JOW”

– wspieranie / sponsorowanie, organizacja, aktywne uczestnictwo itp. w inicjatywach obywatelskich zmierzających do ogólnopolskiego referendum o JOW;

 • Program „woJOWnik”;

– wspieranie / sponsorowanie, organizacja, aktywne uczestnictwo itp.

  w inicjatywach Ruchu Obywatelskiego na rzecz JOW.
 • Program „Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza”

– wspieranie / sponsorowanie, organizacja, aktywne uczestnictwo itp.

  w obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, zmierzajacej do ustanowienia przez Sejm JOW.