II Kongres politologii – Poznań 19-21 września 2012

„Referat Prezesa Fundacji im. J. Madisona – Mariusza Wisa

Politologia i polityka, normatyw czy empiria– spór o system wyborczy do Sejmu.