Badania Cbos 3

Badania CBOS

„Na zlecenie Fundacji Madisona CBOS wykonało badania na próbie 969 wywiadów, pytając o stosunek obywateli do obecnego systemu wyborczego do Sejmu oraz do systemu opartego o jednomandatowe okręgi wyborcze.
Px. Czy jest Pan(i):
1) za wybieraniem posłów do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych, gdzie posłem zostaje ten, kto otrzyma najwięcej głosów poparcia.czy też2. za obecnie stosowanym systemem wyborczym z wielomandatowymi okręgami wyborczymi, głosowaniem na partie a następnie przeliczaniem według formuły d¢Hondta, sumy uzyskanego, partyjnego poparcia na mandaty poselskie?

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki badań CBOS pobierz

CBOS o wybieraniu Sejmu -Analiza badań

 

INFORMACJA O BADANIU:

Wykonawca Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej
Data realizacji badania 04 – 13 listopada 2011 r.
Metoda badawcza bezpośredni wywiad ankieterski wspomagany komputerowo (CAPI)
Próba ogólnopolska losowa reprezentatywna (18+)
Liczba zrealizowanych wywiadów N = 969