Pierwszy w historii Polski projekt ustawy o wyborach do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych.

„MAPA PODZIAŁU POLSKI NA Jednomandatowe Okręgi Wyborcze

Zestaw map podziału Polski oraz 16 województw na JOW, przygotowanych na podstawie przebiegu granic JOW zawartych w Załączniku nr 1 do Projektu Ustawy Zmieniającej Kodeks Wyborczy, przygotowanej przez Fundację im. J.Madisona.”

Mapa Polski z podziałem na JOW Zobacz
Województwo dolnośląskie Zobacz
Województwo kujawsko-pomorskie Zobacz
Województwo łódzkie Zobacz
Województwo lubelskie Zobacz
Województwo lubuskie Zobacz
Województwo małopolskie Zobacz
Województwo mazowieckie Zobacz
Województwo opolskie Zobacz
Województwo podkarpackie Zobacz
Województwo podlaskie Zobacz
Województwo pomorskie Zobacz
Województwo śląskie Zobacz
Województwo świętokrzyskie Zobacz
Województwo warmińsko-mazurskie Zobacz
Województwo wielkopolskie Zobacz
Województwo zachodniopomorskie Zobacz

KODEKS WYBORCZY – JOW W WYBORACH DO SEJMU

Ustawa zmieniająca Zobacz
Ustawa zmieniająca. Załącznik nr1 Zobacz
Tekst jednolity (wersja skrócona) Zobacz
Tekst jednolity (wersja pełna) Zobacz
Ustawa zmieniająca. Uzasadnienie Zobacz

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zobacz

DODATKOWE ARGUMENTY ZA JOW

JOW zgodne z Konstytucją Zobacz