Zarząd Fundacji Madisona serdecznie dziękuje wszystkim podatnikom, którzy przekazali nam odpis 1% podatku za 2015 rok. Łącznie uzyskaliśmy kwotę 3.455,70 zł

Jesteśmy zaszczyceni i pamiętamy, że obdarzyli Państwo, naszą Fundację odpisem 1% podatku. Zapewniamy Państwa, że Fundacja im. J. Madisona wywiązuje się ze swoich statutowych zobowiązań. Dzięki hojności naszych darczyńców uzyskujemy możliwość realizowania opracowanych z największą starannością i profesjonalizmem programów, które bez wątpienia są potrzebne wszystkim obywatelom Polski. Wiemy, że dla każdego ważna jest świadomość o właściwym spożytkowaniu jego daru i dlatego zapewniamy Państwa, że każdy darczyńca może być w pełni usatysfakcjonowany, że wspiera zaszczytne cele.

Serdecznie Zapraszamy Państwa do przekazania na nasze programy 1% podatku dochodowego w kolejnych latach

15 września 2017 roku na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie odbył się pogrzeb zmarłego 8 września śp. prof. dr hab. Andrzeja Czachora, fundatora – założyciela Fundacji im. J. Madisona Centrum Rozwoju Demokracji – Jednomandatowe Okręgi Wyborcze.

Był on niekwestionowanym zwolennikiem ustanowienia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i jednym z wiodących liderów wszelkich inicjatyw związanych z ideą JOW.

Fundacja straciła swojego mentora, inspiratora, a przede wszystkim dobrego przyjaciela.

Cześć jego pamięci !

 

ZMIANY SIEDZIBY FUNDACJI

Zgromadzenie Fundatorów na swoim posiedzeniu dnia 1 czerwca 2017 roku podjęło Uchwałę Nr 1/2017 o ustanowieniu nowej siedziby Fundacji, pod adresem:
w Warszawie (00-159) przy ulicy Generała Władysława Andersa nr 27A lok. 6

10 czerwca 2017 roku

Fundacja Madisona współfinansowała X Bieg Marszałka
w Sulejówku, prowadząc działania edukacyjno-oświatowe poprzez propagowanie wśród uczestników, zaproszonych gości oraz publiczności demokratycznych idei jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW).

Zobacz foto relację

Projekt Ustawy
Projekt ustawy

Projekt ustawy

Pierwszy w historii Polski projekt ustawy o wyborach do Sejmu w jednomandatowych okręgach wyborczych. "MAPA PODZIAŁU POLSKI NA Jednomandatowe Okręgi Wyborcze Zestaw map podziału Polski oraz 16 województw na JOW,…

read more
BADANIA CBOS O JOW
BADANIA CBOS O JOW

BADANIA CBOS O JOW

Na zlecenie Fundacji Madisona CBOS wykonało badania na próbie 969 wywiadów, pytając o stosunek obywateli do obecnego systemu wyborczego do Sejmu oraz do systemu opartego o jednomandatowe okręgi wyborcze. zobacz…

read more